EPP Belgium hoofdfoto
Home

Welkom op de Belgische website van EPP.

Wat is de EPP? 

EPP is de afkorting van European Pig Producers (Europese Varkenshouders) en is opgericht in 1990 te Herning in Denemarken. Enkele varkenshouders namen daar het besluit om voor vooruitstrevende collega’s uit geheel Europa een informele vereniging op te richten die zou kunnen dienen als een forum voor de onderlinge uitwisseling van gegevens op technisch, economisch en sociaal terrein: om het blikveld te verbreden, maar vooral om van elkaar te leren. De voertaal bij internationale contacten is overwegend Engels. 

Doelstellingen

De EPP heeft de volgende doelstellingen: cultivering van de Europese gedachte via

Activiteiten 

Jaarlijks congres 

Elk jaar is er - in een Europees land - een driedaags congres. De organisatie rust bij de EPP-afdeling in het betreffende land, ondersteund door het EPP-secretariaat (DLG in Duitsland). Tijdens zo’n Europees congres wordt een bepaald thema uitgediept en wordt ingezoomd op de situatie in de varkenshouderij van het betreffende land. Ook bedrijfsbezoeken staan op het programma.

Nieuwsbrief 

Alle leden ontvangen tweemaal per jaar een Engelstalige nieuwsbrief waarin interessante ontwikkelingen worden geschetst over de situatie van de varkenshouderij in Europa. De landen die in de EPP zijn vertegenwoordigd, publiceren steeds een landenrapport met actuele ontwikkelingen op het gebied van de markt, prijzen en wetgeving. Daarnaast worden er regelmatig newsletters per mail verstuurd. 

Vergaderingen 

De Belgische afdeling van de EPP telt 93 leden (01-01-2022) en organiseert minstens tweemaal per jaar een bijeenkomst voor haar leden. Tijdens deze bijeenkomsten wordt doorgaans een actueel thema behandeld met competente sprekers. Gewoonlijk ene in het voorjaar én ene in het najaar. 

Tevens wordt elke zomer een ontspanningsprogramma van één dag aangeboden bedoeld voor alle gezinsleden. Meestal is het een toeristische fietstocht, ingericht door enkele van de leden.

Begin februari wordt voor alle leden een nieuwjaarsreceptie georganiseerd. Het is een informele bijeenkomst waarbij netwerken centraal staat.