Wat is EPP

EPP is de afkorting van European Pig Producers (Europese Varkenshouders) en is opgericht in 1990 te Herning in Denemarken. Enkele varkenshouders namen het besluit om voor vooruitstrevende Europese collega’s een informele vereniging op te richten. Een forum voor de onderlinge uitwisseling van gegevens op technisch, economisch en sociaal terrein: om het blikveld te verbreden, maar vooral om van elkaar te leren. De voertaal bij Internationale contacten is overwegend Engels. De doelstellingen zijn:

Uitwisselen ervaring

en informatie tussen varkenshouders in heel Europa

een interessant netwerk

waarin sociale contacten een belangrijke bijdrage vormen

jaarlijks congres

organiseren in een van de deelnemende landen

verbeteren van  kaders

voor productie en marketing van varkens

verbeteren kwaliteit

en imago van varkensvlees

zoeken naar oplossingen

voor problemen op gebied van productie en milieu

samenwerken

met andere organisaties uit de keten

harmoniseren van kerncijfers

om te komen tot een Europese bedrijfsvergelijking

Najaarsvergadering EPP Zeugenhouderij

Bestuur

Peter Vermeire

Voorzitter

Bert De Coninck

Ondervoorzitter

Bieke Obin

Secretaris

Joost Bultinck

Penning

Jolijn Deforce

Eventplanning

Bram Matthys

Ledenbeheer

LIDMAATSCHAP

Voor wie?

Het lidmaatschap van de EPP staat open voor varkenshouders uit Europa en voor een gelimiteerd aantal bedrijven (verhouding 1/4) uit de agri-business die de doelstellingen van de EPP onderschrijven.

Het Europese en/of nationale bestuur beslist over de toelating als lid. Het Belgische bestuur vindt volgende (voor)waarden onontbeerlijk

  • Open ingesteldheid en breeddenkend, ook wel meedenkend
  • Gespecialiseerd in varkenshouderij. Vooruitstrevend & innovatief
  • Geëngageerd en leergierig
  • Interesse om jaarlijkse EPP-congres in buitenland bij te wonen
  • Notie Engels
Wat houdt het programma in?

De Belgische afdeling van de EPP telt een hondertal leden en organiseert tweemaal per jaar een bijeenkomst voor haar leden. Tijdens deze bijeenkomsten wordt doorgaans een actueel thema behandeld met competente sprekers.

Daarnaast wordt elke zomer een fietstocht georganiseerd bedoeld voor het hele gezin. Deze wordt telkens ingericht door enkele van onze leden.

Begin februari organiseren we een nieuwjaarsreceptie onder het motto Soiree EPP. Het is een informele bijeenkomst waarbij netwerken centraal staat.

Elk jaar is er een driedaags congres. De organisatie rust bij de EPP-afdeling in het betreffende land, ondersteund door het EPP-secretariaat (DLG in Duitsland). Tijdens zo’n Europees congres wordt een bepaald thema uitgediept en wordt ingezoomd op de situatie in de varkenshouderij van het betreffende land. Ook bedrijfsbezoeken staan op het programma.

Lid worden?

Interesse om lid te worden? Contacteer iemand van het bestuur! Dat kan via mail naar info@eppbelgium.be of rechtstreeks bij iemand van het bestuur

Fietstocht epp 13/07

Schrijf je nu in voor de fietstocht via onderstaande module. 

Showing 1 – 2 of 2 results Showing all 2 results Showing the single result No results found
Sort by Price low to high
Filters Sorteer resultaat
Reset Toepassen
 15,00- 35,00
Max:
Min: 1
Step: 1
Add to cart
 35,00- 75,00
Max:
Min: 1
Step: 1
Add to cart

Onze partners

Dankzij de steun van onze partners kunnen wij het verschil maken

Contacteer ons

Vragen over activiteiten, lidmaatschap of sponsoring?